Privacyverklaring Weeview App

Privacyverklaring Weeview app

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 1 mei 2019.

Dit is de Privacyverklaring van de Weeview app (“Weeview”). Weeview wordt aangeboden door Weeview V.O.F., gevestigd aan de Kuunderhof 91, 8431EG te Oosterwolde in Nederland.

Dit Privacybeleid is een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden van Weeview V.O.F.  en moet worden beschouwd als een aanvulling op Algemene Voorwaarden van Weeview V.O.F.

Jouw persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als je Weeview gebruikt. Je kunt erop vertrouwen dat we op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voordat je bepaalde keuzes maakt.

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

We hebben binnen ons bedrijf een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Weeview, stuur dan een mail aan service@weeview.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen we jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw gegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Overeenkomst – Als je Weeview hebt gedownload en de gebruikersvoorwaarden hebt geaccepteerd door te registreren, hebben we bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig om een account aan te maken en reviews te verwerken.

Toestemming – Als je Weeview hebt gedownload en als bezoeker zonder registratie gebruik maakt van de app geef je toestemming om algemene gegevens over het bezoek te verwerken. Dit zijn geanonimiseerde gegevens en zullen alleen gebruikt worden voor verbetering van de app.

Welke persoonsgegevens gebruikt Weeview waarvoor?

 • We gebruiken je naam om deze te tonen aan de community als je een review plaatst.
 • We zullen je email gebruiken om contact met je op te nemen als er iets misgaat. Ook helpt het ons om misbruik tegen te gaan.
 • We bewaren de naam van de shop die jouw review heeft ontvangen. Zo kun je in de app je review historie zien.
 • We verwerken IP-adressen om misbruik tegen te kunnen gaan.
 • We gebruiken de versie van je besturingssysteem om de app optimaal voor je te laten werken. We meten zo ook welke typen gebruikers Weeview heeft.
 • Het versienummer van de app gebruiken we om eventuele problemen vroeg te signaleren.
 • Je toestel type gebruiken we voor statistieken over onze gebruikers. Hiermee kunnen we de ervaring optimaliseren voor zoveel mogelijk gebruikers..
 • We verwerken toestel-ID’s om misbruik tegen te gaan en afgeleide ID’s om relevante advertenties van Weeview te tonen.
 • Als je een (animatie)plaatje opneemt voor je persoonlijke pagina of een review, slaan we die op in Weeview. Zo kan het (animatie)plaatje getoond worden aan de community.

Voor wie is Weeview?

Je mag persoonlijk gebruik maken van de app als je meerderjarig bent.

Cookies en vergelijkbare technieken

Weeview gebruikt analytische tools om het gebruik van de app te meten. Zo kijken we welke onderdelen het meest interessant en gebruiksvriendelijk zijn. Deze informatie gebruiken we om de app te optimaliseren. De statistieken en rapportages zijn niet tot personen te herleiden. Dit gebeurd aan de hand van filters en pseudonimisatie. Daarnaast maakt Weeview met jouw toestemming gebruik van advertentiecookies en vergelijkbare technieken. Zo kunnen we jou gepersonaliseerde advertenties van Weeview tonen op websites en apps van derden. Ook kunnen we je juist uitsluiten van dit soort advertenties.

Gebruik van persoonsgegevens met of zonder jouw toestemming

Soms moeten we jou toestemming vragen om je persoonsgegevens te mogen gebruiken. Als je toestemming hebt gegeven, kun je dat altijd weer intrekken. Goed om te weten: Als we jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van de wet of een ‘gerechtvaardigd belang’, dan mag dat zonder jouw toestemming. Je kunt hier wel bezwaar tegen maken.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we jouw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Je leest hieronder wie dat zijn.

Onze dienstverleners

We werken samen met bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening, zoals ICT serviceproviders. We mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke regels voor. We kiezen deze bedrijven dus zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Met deze bedrijven is een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

Met de volgende partijen hebben wij een verwerkersovereenkomsten afgesloten:

1.       AWS: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/

2.       Sentry. Error logging: https://blog.sentry.io/2018/03/14/gdpr-sentry-and-you

3.       Google Analytics: https://www.blog.google/products/marketingplatform/analytics/

We kunnen ook partijen inschakelen die diensten aan ons verlenen zoals, advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Bevoegde publieke instanties

Nederlandse toezichthoudende autoriteiten en andere overheidsinstanties kunnen persoonsgegevens van jou bij ons opvragen. In de wet staat wanneer we die moeten geven.

Direct Marketing

Met jouw expliciete toestemming kunnen we je pushberichten sturen. We sturen je dan pushberichten om bijvoorbeeld een nieuwe functionaliteit in de app te promoten. Je kunt deze berichten altijd uitzetten via de privacy-instellingen van je telefoon.

Social Media

We hebben via social media contact met klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de websites weeview.nl. Dit doen we om relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Het kan gebeuren dat we dan (persoons)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Profilering

Weeview maakt gebruik van profilering. Hieronder lees je wat dat betekent.

Op basis van je profiel kunnen we je gepersonaliseerde advertenties van Weeview tonen op platforms van derden (bijvoorbeeld social media), mits je cookies hebt geaccepteerd. Ook kunnen we je juist uitsluiten van dit soort advertenties. Natuurlijk toetsen we het gebruik van gegevens aan de privacyregels. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen:

 • We investeren voortdurend in onze systemen, procedures en mensen.
 • We trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.
 • Alle data wordt ten allen tijden beveiligd (met https) verzonden en opgeslagen.
 • Back-ups worden encrypted gemaakt.
 • Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen en zijn niet te achterhalen door ons of derden.
 • Errorlogs en overige logs die van belang zijn bij het oplossen van bugs en verbeteren van onze app zijn zo ingesteld via filters dat er geen persoonsgegevens in terechtkomen.
 • De fysieke locatie van de beveiligde database waar alle data wordt opgeslagen bevindt zich in Frankfurt.
 • Veiligheid is iets waar we ook samen met jou aan willen werken. Heb je bijvoorbeeld te maken gehad met een lek in je beveiliging? Dit kan je dat via de mail service@weeview.nl vertrouwelijk aan ons melden.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren.

Het kan zijn dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, bewaren we gegevens. We kunnen die in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Recht van Verzet voor Direct Marketing

Wil je geen pushbericht via de Weeview app meer ontvangen? Dan kun je deze uitzetten via de privacy-instellingen van je telefoon. Let op dat als je push-berichten uitzet, je geen bericht meer ontvangt over updates en verdere aanpassingen van de Weeview app.

Recht van bezwaar bij profilering

Als je gebruik maakt Weeview wil je misschien niet dat we jouw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel. Meer informatie daarover vind je in de Privacyverklaring van Weeview op de website weeview.nl/privacy

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

 • Je hebt het recht een overzicht op te vragen van alle persoonsgegevens die we van jou gebruiken voor Weeview.
 • Je kunt ons altijd vragen jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige gegevens moeten wij echter bewaren. Bijvoorbeeld voor fraudedetectie of omdat het transactiegegevens zijn die wij volgens de wet moeten bewaren.
 • Je kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
 • Je denkt dat je persoonsgegevens niet juist zijn.
 • We maken ten onrechte gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • We willen jouw persoonsgegevens vernietigen maar je hebt ze nog nodig, bijvoorbeeld na de bewaartermijn.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

Je kunt bij ons de persoonsgegevens opvragen die we van jou hebben opgeslagen. Dit zijn de gegevens die we met jouw toestemming hebben verkregen (die jij hebt ingevoerd in de Weeview app) of de gegevens die we opslaan voor de uitvoering van de overeenkomst. Dat heet ‘dataportabiliteit’.

Let op de veiligheid van jouw persoonsgegevens

 • Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met jouw gegevens omgaat als wij.
 • Wil je persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat je eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is gehackt of kan worden gehackt. Jouw gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn.
 • Wil je de persoonsgegevens opvragen die we over je hebben ontvangen of aan een andere partij geven? Dien dan een verzoek bij ons in.

Contact

Heb je een vraag, idee of klacht over Weeview? Neem dan contact op via WhatsApp: 06 – 41136846. Vragen over de Privacyverklaring kun je mailen naar: vragen@weeview.nl. We helpen je graag! Ben je het niet eens met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen Privacyverklaring

Weeview blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring Weeview App als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Daarover word je geïnformeerd zodra je de app opnieuw opent. We adviseren je om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.